Да конструираме лифт

Да конструираме лифт

Вероятно някои от вас са гледали в youtube всякакви странни творения на технологиите, като разнообразна строителна техника, превозни средства, машини от машиностроенето и други. Това определено са изключително сложни изделия, а направата им не са по силите на един човек, независимо от това с какви машини разполага и какви знания и умения има. Но замисляли ли сте се някога да участвате в подобно начинание? Готова рецепта за успех на подобно начинание няма, но задължително е да се съберат достатъчно (на брой) компетентни в нужната област хора.

Идеята представяна в съвсем началната версия на сайта Да конструираме лифт. има за цел да стартира реализация която представлява мащабен проект от описания по-горе вид. Говорим за нещо съвсем конкретно, като планираният метод за популяризиране е съвсем съвременен – като се ползват влогърство. При начинанието за момента се набляга на приемането на подходящи принципи, които основно имат за цел да правят проекта възможен за реализация. Вместо да се стартира веднага работа по същество, то първата задача е да се съберат повече хора, които да дават своите идеи за развитието на проекта. Вариантът разработката да се води от един единствен човек не е добро решение.

С цел начинанието да възприеме идеите на колкото се може повече хора, то плановете са да се планира и изготви не едно конкретно изделие, а всякакви модификации на последното. Разработките най-често се планира да се правят в умален мащаб в съотношение 1:10, защото така се пестят материали, а и се спестява място където да се съхранява разработваното по проекта. Проектът има за задача не само да е забавен за неговите зрители (а защо не и участници), но и да съдържа някакъв образователен елемент. Така понякога ще се поставят теоретични теми за обсъждане относно различни конструкции. Друг момент е, че при влогърското представяне може да бъдат показани интервюта с хора, които са „навътре“ в съответните технологии. Надяваме се също така да бъдат показани отвътре и предприятия, в които поне да се планира произвеждането на части или конструкции нужни на проекта.

Проектът е започнат изцяло от нулата, като за момента неговият временен сайт съдържа само някои основни принципи на причините за избора на тематиката и начина на по-нататъшната работа. Всякакви смислени предложения за работа по проекта са добре дошли. Засега ако искате да се свържете със създателя на идеята за разработката се разчита на комуникация чрез email, който можете да намерите най-отдолу в сайта на проекта.