От какъв материал се произвеждат различните арматури за строежа

От какъв материал се произвеждат различните арматури за строежа

Във всеки строеж се използват няколко типа арматури, които имат своите специфични функции. Те имат основно значение за здравината и издръжливостта на конструкцията. Носещата арматура укрепва устойчивостта на бетона на натиск и опъване. Монтажната арматура помага за фиксиране на носещата по време на бетониране, а разпределителната арматура съдейства за разпределяне на напрежението върху носещата арматура до засъхването на бетона. Функцията на всяка една от тези арматури е незаменима и е важно всяка от тях да бъде използвана на строежа, съобразно предписанията на проектанта. За да сте сигурни, че във вашия строеж използвате наистина качествени арматури, заложете на фирма с арматурен двор, сертифициран по международните стандарти. Когато сравнявате различни оферти за цена на арматурата Велинград, обърнете внимание на всички детайли, за да сте сигурни, че сте се договорили с най-надеждния доставчик. 

Добре е фирмата, която доставя арматури, да разполага със собствен арматурен двор и собствен транспорт

Това ще ви гарантира на първо място контрол на качеството, особено ако са налични съответветните международни сертификати. Наличието на собствен арматурен двор означава, че ще имате избор между разнообразни налични арматури, за да се спрете точно на това, което ви е необходимо. Обърнете внимание дали фирмата за арматури, с която смятате да се ангажирате, разполага със собствен транспорт. Това значително би облекчило координацията между процесите, която е изключително важна за строителството. От значение е транспортната техника за арматури да е специализирана и да разполага с кран, тъй като често се налага разтоварване на значителна височина на строителната площадка. 

Проучете от какво се произвеждат качествените арматури, за да сте по-уверени, когато избирате

Всеки от различните типове арматури с характерни функции в строежа, се произвеждат от съответната висококачествена стомана. Видът на използваната стомана, очаквано оказва влияние при формирането на цена на арматурата Велинград, но и в други градове. Експерти съветват да не правите компромиси с качеството, когато поръчвате арматури, за да може спокойно да гарантирате сигурността на вашия строеж. За да сте убедени в избора, който правите, запознайте се подробно с характеристиките на различните класове стомана, които се използват за производството на арматури. 

По какво се различава стоманата, от която се произвеждат арматури

Съществуват няколко типа класификация на стоманата за арматури, съобразно различни нейни характерни особености. Най-достъпно с просто око е разграничението  ѝ от гледна точка на външния вид – наблюдава се обла, с периодичен профил – тип “Елха”, “Винт” и студено прещипната. Според начина на обработка стоманата бива горещо валцувана и студенообработена. Най-значимо е разграничението на стоманата за арматури според якостните ѝ характеристики. Голямата пластичност и ниската граница на провлачване притежава стоманата от клас А-I. Предлага се с диаметър от 4 до 40 мм. На външен вид е гладка, с кръгло напречно сечение. Използва се за изработването на трите основна вида арматури – носеща, монтажна и разпределителна. 

За производството на носеща арматура се използва също стомана от класовете А-II и А-III. С винтово оребряване и в диаметър от 10 до 40 мм. се предлага стоманата от клас А-II, докато стоманата от клас А-III е оребрена под формата на рибена кост и най-често се предлага с диаметър от 8 до 36 мм, но по заявка може да се достави и стомана А-III с диаметър до 120 мм.

Важно е да сте наясно с характеристиките на всички видове стомана за арматури, за да сте максимално прецизни, когато избирате. Спрете се на предложение за цена на арматурата Велинград, което ви устройва, но бъдете уверени и в качеството, за да сте спокойни за здравината и устойчивостта на вашия строеж.