Важните стъпки при избор на застраховка при пътуване в чужбина

Важните стъпки при избор на застраховка при пътуване в чужбина

През лятото броят на пътуванията се увеличава заради привлекателността на времето и желанието и нуждата на всеки да се откъсне от рутината на работната среда. Пътешествията в страната или извън България носят приятни емоции, които обаче могат да бъдат помрачени от редица рискове и опасности. За да се защити спокойствието на почивката, особено при пътуванията в чужбина, е препоръчително да се купи застраховка, която да осигури финансова защита и подкрепа в сложна ситуация извън границите на родината. Този процес първоначално изглежда сложен, но следването на няколко основни стъпки ще помогне да се избере подходящата застраховка, която да отговаря на нуждите на пътуващите. 

Първата стъпка е да се определят потребностите за пътуването в чужбина. Внимателно да се помисли какво се иска да бъде включено в застраховката – медицинско покритие, защита на багажа, компенсация за отменени полети или други екстрени ситуации. Добре е да се помисли за типа на пътуването – дали се отива на почивка, по работа или и двете. Някои полици предлагат различни нива на покритие в зависимост от целта на пътуването. След което да се предвиди продължителността на екскурзията. Не на последно място е важно да не забравят и планираните дейности по време на пътуването. Някои дейности, като екстремни спортове или пътуване до определени страни, може да изискват специално покритие. Накрая дали някой от пътуващите има специфични съществуващи здравословни състояния или ограничения, които могат да повлияят на нивото на покритие на застраховката. 

Втората стъпка е да се сравнят цените на различни застрахователни компании. След като са определени нуждите за пътуване, следващата стъпка е да сравните цените на различни застрахователни компании. Могат да се използват различни сравнителни инструменти или направо да се поиска оферти от няколко застрахователя, за да се разгледат цените и покритието. Препоръчително е да не се избира само на база  цената; а и да се провери дали застрахователното дружество осигурява надеждна застраховка, която отговаря на нуждите. Евтината полица може да не предложи същото ниво на защита като по-скъпата. Най-добре е да се купи полица, която педлага подходящото ниво на покритие на цена, която е в рамките на предварителния бюджет.

Третата стъпка е да се прочетете внимателно условията и ограниченията. Преди да се вземе решение е нужно да се прегледа покритието на различните застраховки. Важно е да се обърне внимание на това, което е и не е покрито, както и всички изключения или ограничения. Изключенията от покритието, които могат да лишат пътуващия от обезщетение в определени ситуация е нужно добре да бъдат разбрани. Ако нещо не е ясно е препоръчително да се коментира с доставчика на застраховката за разяснение. Не на последно място, задължително трябва да се прочете процедурата за предявяване на иск по застрахователно събитие.

Ако е необходимо, може да бъдат добавени допълнителни опции, като покритие за анулиране поради работа или покритие за забавяне на багажа. 

Предпоследната стъпка преди началото на пътуването е след като е избрана  подходящата полица и са добавени всички необходими опции, да се завърши покупката и да се получи астрахователната карта. Тя трябва да се съхранява на сигурно място по време на пътуването, тъй като съдържа важна информация за контакт в случай на спешност.

Избраната застраховка за пътуване в чужбина може да се купи онлайн, например от www.insurance.bg, по телефона или в офис на застрахователна компания. Препоръчително е да се купи преди началото на пътуването. Не трябва да се забравя, че пътешествието всеки иска да е приятно и освобождаващо, а застраховката при пътуване в чужбина може да помогне да се постигне лесно и да гарантира сигурност, безопасност и спокойствие.