Счетоводни услуги за вашия бизнес в град София

Счетоводни услуги за вашия бизнес в град София

Използването на услугите на консултантски компании за правене на бизнес се превръща в най-оптималното решение както за юридически лица, така и за индивидуални предприемачи. В тази статия ще разгледаме защо е важно да се доверим на специалисти от счетоводна къща за отразяването на финансовият резултат на нашият бизнес.

Редица фактори оказват влиятние при избора на правилният счетоводител или счетоводна къща, дали да наемем служител в офиса или да ползваме външна фирма, външна счетоводна къща за град София.

Някои от основните моменти са свързани с това, дали нашият бизнес не е много специфичен, къде се извършват услугите или продажбите на стоките в Европейския съюз или в трета страна извън ЕС. Законодателството е всеобширно и е необходимо да има насреща Ви високообразован и опитен счетоводител за да се справя с нуждите на бизнеса Ви.

Избор на счетоводна кантора от град София

Ако изберете външа счетоводна къща Вие всъщност си намалявате разходите и отговорностите към бизнес и персонала, нека видим защо е така:

  • Спестяваме от подбор на счетоводител/и, спестявате от заплата, осигуровки, компютри, софтуер, ел. подпис и мн.други разходи.
  • Постоянната подготовка и квалификация на служителите които се занимават със счетоводното Ви обслужване.
  • Отговорността е в счетоводната къща
  • Защита пред данъчни и проверяващи
  • Връзка с банките и подготвяне на справки за отпускане на кредит и др.

При сключване на договор с нашата счетоводна къща Митков Консулт ЕООД, вашите допълнителни разходи, свързани с поддържането на място, необходимостта от редовно професионално развитие на служител, както и данъчните удръжки към бюджета, са сведени до минимум. Нашият екип от специалисти гарантират високото качество на предоставяните счетоводни услуги.

Ние предоставяме всякаква помощ в процеса на нашето сътрудничество, извършваме всички необходими правни действия за стабилизиране и оптимизиране на работата на вашата компания във финансовия и счетоводен сектор на организацията.

Нашите служители са професионалисти, те ще помогнат на вашия бизнес. Можете да се свържете с нас и нашата счетоводна къща в София, за безплатна консултация и оферта за вашият бизнес. На страницата ни в интернет може да видите, малка част от клиентите с които работим.

Най-често това са малки и средни фирми, с малък обем от работа до 2-5 човека персонал. В сферата на търговията и услугите, производството и др.Много често с нас се свързават транспортни фирми за счетоводно обслужване и възстановяване на ДДС от Европейския съюз.

Абонаментни счетоводни услуги в град София

В съвременните условия правенето на бизнес е невъзможно без счетоводство и контрол върху този процес. Ние предлагаме на нашите клиенти абонаментно счетоводно обслужване, което се състои в поддържане на определени области на счетоводството и подаване на финансови отчети по договор за абонаментни услуги.

Ние предоставяме счетоводни услуги на организации на принципите на аутсорсинг, което има редица предимства в сравнение с поддържането на счетоводно обслужване на персонала на предприятието.

Доверете ни се, много други фирми в София вече го направиха, в момента вече можем да работим и дистанционно за територията на цяла България, но на този етап оставаме фокусирани в обслужването на градовете от Югозапдана България, София, Перник, Благоевград, Дупница, Сандански, Петрич и Гоце Делчев.